Wymiana wodomierzy c.d.

Wydarzenie od: 2021-01-22

NSBM „Przedwiośnie” informuje że na terenie osiedla będą prowadzone prace związane z koniecznością wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody (legalizacja).
Wykonawca, firma Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa informuje:
- pracownicy wykonujący roboty w mieszkaniach, wyposażeni będą we wszystkie niezbędne środki ochrony rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia tj. maseczki, rękawiczki, żele antybakteryjne;
- prosimy Państwa o zachowanie bezpiecznych odległości i założenie maseczek ochronnych na czas robót w lokalu;
- kontakt z koordynatorem robót umożliwi umówienie się na konkretną godzinę wizyty monterów;
- wymiana wodomierzy zostanie dokonana tylko w tych lokalach, w których istnieje odpowiedni dostęp do liczników, w związku z powyższym prosimy Państwa o udostępnienie lokali i przygotowanie miejsca montażu – zdjęcie zabudowy, luster, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp; 
- ze względów bezpieczeństwa potwierdzenie wymian na urządzeniu mobilnym nie jest konieczne;
- mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody;
- prace wykonywane będą w godzinach 11.00 - 18.30.
- koordynator robót p. Renata Krzyżewska, tel. 22 101 06 28 , czynny pn-pt w godz. 10.00 – 18.00.
Harmonogram prac:
Słodowiec 10: 22.01 (piątek) lokale 1 - 55; 25.01 (poniedziałek) lokale 56 - 111; 26.01 (poniedziałek) lokale 112 - 164 
Za powstałe niedogodności przepraszamy.