Wycinka drzew

Wydarzenie od: 2021-08-26

NSBM "Przedwiośnie" działając na podstawie art 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 j.t.), informuje o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu m.st Warszawy, Wydz. Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany, 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 29 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach. Wykaz drzew do planowanego usunięcia w 2021 r. - Lista

Szczegółowe informacje, co do zakresu wycinki są dostępne w siedzibie N.S.B.M. ,,Przedwiośnie” i na stronie: www.przedwiosnie.com.pl. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 25.09.2021 r. na adres: NSBM ,,Przedwiośnie” ul.Ogólna1 za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: zielen@przedwiosnie.com.pl.