Statut

Tu można pobrać:

Obowiązujący - Statut

Projekt znowelizowanego Statutu dostępny jest w biurze Spółdzielni lub na stronie po zalogowaniu - Statut projekt (log).