Specjalista ds zieleni

Wydarzenie od: 2020-07-21

NSBM "Przedwiośnie" nawiąże współpracę z osobą na stanowisko Specjalisty ds zieleni (Umowa o dzieło, Umowa zlecenie, Kontrakt B2B).

Najważniejsze zadania

• Opracowywanie perspektywicznych i okresowych programów rozbudowy i konserwacji terenów zielonych zarządzanych przez Spółdzielnię z uwzględnieniem możliwości finansowych oraz wniosków samorządu mieszkańców.
• Weryfikacja i aktualizacja inwentaryzacji zieleni.
• Wskazywanie drzew i krzewów wyznaczonych do pielęgnacji, wycinki, przesadzenia
i nadzór nad pracami z tym związanymi.
• Ustalanie zakresu i sposobu wykonania prac pielęgnacyjnych.
• Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz realizacja wydanych decyzji.
• Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pism dotyczących zagadnień związanych z zielenią osiedlową.
• Planowanie harmonogramów miesięcznych prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych zieleni.
• Przygotowywanie zapytań ofertowych, materiałów przetargowych, związanych
z utrzymaniem i kształtowaniem terenów zieleni.
• Udział w planowaniu nasadzeń na terenie Spółdzielni.
• Odbiór częściowych i końcowych etapów prac wykonawczych w zakresie zieleni.
• Sprawdzanie jakości materiału szkółkarskiego (roślinnego) przewidzianego do nasadzeń. m.in. zgodność i ilość materiału z planowanymi nasadzeniami.
• Współpraca i koordynacja działań z nadzorem przyrodniczym.

Kompetencje

• Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe.
• Znajomość regulacji prawnych - kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.
• Dobra znajomość komputerowego programu do projektowania terenów zielonych np. Autocad.
• Znajomość nowych technologii i materiałów, rynku wykonawców i dostawców materiałów (w tym znajomość aktualnych poziomów cen na roboty i materiały).
• Umiejętność posługiwania się najważniejszymi urządzeniami biurowymi.
• Dobra znajomość komputerowych pakietów biurowych (MS Office).
• Dobra organizacja pracy.
• Odpowiedzialność.
• Lojalność wobec pracodawcy.
• Terminowość.

Zgłoszenia wraz z CV (zawierające: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NSBM "Przedwiośnie" z siedzibą w Warszawie ul. Ogólna 1 w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.) prosimy składać w biurze w godzinach pracy Spółdzielni a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 21.08.2020 r. Informacje o ochronie danych osobowych dostępne są na naszej stronie www.przedwiosnie.com.pl w zakładce RODO (obowiązek informacyjny kandydaci do pracy).

Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz kontaktowanie się z wybranymi kandydatami.

Zarząd NSBM "Przedwiośnie" zaprosił do współpracy panią mgr inż. Joannę Bihałowicz.