Segregowanie odpadów

Wydarzenie od: 2019-07-01

W Warszawie od 2019 roku obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych oraz wskazówki dotyczące przykładowych grup odpadów, które należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników.

Jak segregować odpady - Zasady.

Ulotka.

Plakat.