Rada Nadzorcza

Przewodnicząca R N

Anna Hess – Plewa
a.hess.plewa@przedwiosnie.com.pl

Zastępca Przewodniczącej R N

Małgorzata Dąbrowska
m.dabrowska@przedwiosnie.com.pl

Sekretarz

Kamila Piątkowska
k.piatkowska@przedwiosnie.com.pl

 

Komisja Finansowo – Gospodarcza

Katarzyna Drumlewska - Przewodnicząca
k.drumlewska@przedwiosnie.com.pl

Łukasz Rawa
l.rawa@przedwiosnie.com.pl

Danuta Smulko - Okupna
d.smulko.okupna@przedwiosnie.com.pl

Piotr Stępniewski
p.stepniewski@przedwiosnie.com.pl

 

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni

Marianna Gumułka - Przewodnicząca
m.gumulka@przedwiosnie.com.pl

Grzegorz Bujak
g.bujak@przedwiosnie.com.pl

Janusz Gumkowski
j.gumkowski@przedwiosnie.com.pl

Kamila Piątkowska
k.piatkowska@przedwiosnie.com.pl

 

Komisja Organizacyjno - Samorządowa

Małgorzata Dąbrowska - Przewodnicząca
m.dabrowska@przedwiosnie.com.pl

Jadwiga Czarnecka
j.czarnecka@przedwiosnie.com.pl

Teresa Tomaszewska
t.tomaszewska@przedwiosnie.com.pl

Barbara Wasilewska - Kasprzak
b.wasilewska.kasprzak@przedwiosnie.com.pl

Katarzyna Wawrzeńczyk
k.wawrzenczyk@przedwiosnie.com.pl

 

Protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej dostępne są po zalogowaniu w zakładce DOKUMENTY - Protokoły (log)