Rada Nadzorcza

Przewodnicząca R N

Joanna Dobosz
j.dobosz@przedwiosnie.com.pl

Zastępca Przewodniczącej R N

Patryk Bernardelli
p.bernardelli@przedwiosnie.com.pl

Sekretarz

Kamila Piątkowska
k.piatkowska@przedwiosnie.com.pl

 

Komisja Finansowo – Gospodarcza

Lidia Matejko - Gumkowska - Przewodnicząca
l.matejko-gumkowska@przedwiosnie.com.pl

Lidia Opioła
l.opiola@przedwiosnie.com.pl

Agnieszka Karwowska
a.karwowska@przedwiosnie.com.pl

 

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni

Dariusz Kucharski - Przewodniczący
d.kucharski@przedwiosnie.com.pl

Luiza Mossakowska
l.mossakowska@przedwiosnie.com.pl

Marek Mincberger
m.mincberger@przedwiosnie.com.pl

 

Komisja Organizacyjno - Samorządowa

Patryk Bernardelli - Przewodniczący
p.bernardelli@przedwiosnie.com.pl

Marek Grześkiewicz
m.grzeskiewicz@przedwiosnie.com.pl

Maciej Jędrzejek
m.jedrzejek@przedwiosnie.com.pl

Mariola Spodar
m.spodar@przedwiosnie.com.pl

Barbara Wasilewska - Kasprzak
b.wasilewska-kasprzak@przedwiosnie.com.pl

 

Protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej dostępne są po zalogowaniu w zakładce DOKUMENTY - Protokoły (log)