Przetargi

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: 
Wykonanie częściowego remontu instalacji elektrycznych na terenie zespołu garażowego przy ul. Gąbińskiej 5a w Warszawie. Składanie ofert do dnia 22.04.2024r. o godz. 16:15, otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni dnia 22.04.2024r. o godz. 16:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123,00 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w godz. 14-16 poniedziałek, w godz. 08-10 w czwartek oraz ekploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: 
Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okienek piwnicznych, okładzin pochwytów poręczy schodowych, drzwi korytarzy piwnicznych wraz z futrynami, naprawą posadzki w piwnicy oraz wymiana przegród drzwiowych korytarzy klatki schodowej (szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 6 –przedmiar robót), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gąbińskiej 9 w Warszawie.
Składanie ofert do dnia 11.04.2024r. do godz. 15:55, otwarcie w siedzibie Spółdzielni 11.04.2024r. o godz. 16:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Informacje dodatkowe: tel. 22 669 51 48. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: 
Remont posadzki w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słodowiec 8 w Warszawie.
Składanie ofert do 11.04.2024r. do godz. 15:55, otwarcie w siedzibie Spółdzielni 11.04.2024r. o godz. 16:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Informacje dodatkowe: tel. 22 669 51 48. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: 
Zadanie1: Wycinka drzew na terenie NSBM „Przedwiośnie” w 2023/24r. Ilość: 8szt.
Zadanie2: Cięcie techniczne i pielęgnacyjne drzew na terenie NSBM „Przedwiośnie” w 2023/24r. Ilość: 57szt .  
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni lub w formie elektronicznej po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 23.01.2024 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert w dniu 23.01.2024 r. o godz. 12:00. Informacje dodatkowe: zielen@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 6695148 w godzinach pracy Spółdzielni.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Wymiana sterowania w dźwigu prawym z dostosowaniem do pracy ,,grupowej” obydwu dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy ul. Staffa 7. 
Przygotowanie oferty należy poprzedzić wizją lokalną w terminie uzgodnionym telefonicznie. Składanie ofert do dnia 18.12.2023r. do godz. 16:15, otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni dnia 18.12.2023r. o godz. 16:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w godz. 14-16 poniedziałek, w godz. 08-10 w czwartek oraz ekploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 36,50 m² w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Gąbińskiej 24 z węzłem sanitarnym (świadectwo energetyczne). Minimalna cena najmu to 2 336,00 zł brutto - eksploatacja podstawowa (64,00 zł brutto za 1 m2) plus opłaty dodatkowe jak podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu brutto na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045.Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu brutto (t.j. eksploatacja podstawowa brutto plus opłaty dodatkowe brutto). Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 30.10.2023 r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 30.10.2023r. o godz.16:05. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia pomieszczeń.  Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Wykonanie częściowego remontu instalacji elektrycznych na terenie zespołu garażowego przy ul. Gąbińskiej 5a.  Oferty należy przygotować w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ. Przygotowanie oferty należy poprzedzić wizją lokalną w terminie uzgodnionym telefonicznie 22 669 51 48.
Składanie ofert do 23.10.2023r. godz. 16:15. Otwarcie w siedzibie Spółdzielni 23.10.2023r. godz. 16:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w godz. 14-16 pon., w godz. 08-10 w czw.; ekploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Remont kominów wentylacyjnych wraz z robotami dekarskimi na dachach dwóch budynków mieszkalnych:
Zadanie 1: budynek przy ul. Gąbińskiej 26.
Zadanie 2: budynek przy ul. Słodowiec 10. 
Składanie ofert do 23.10.2023r. godz. 15:55. Otwarcie w siedzibie Spółdzielni 23.10.2023r. godz. 16:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Informacje dodatkowe tel. 22 8348829 w godz. 9:30-13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Wykonanie nowych nasadzeń żywopłotów przy budynkach Gąbińska 7, 9 , 18, 20 i Kiełpińska 6.
Składanie ofert do dnia 16.10.2023 r. do godz. 16:00. Otwarcie ofert w dniu 16.10.2023 r. o godz. 16:05. Informacje dodatkowe: zielen@przedwiosnie.com.pl, eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 6695148 w godzinach pracy Spółdzielni.
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: wykonanie pomiarów okresowych badania wyłączników głównych oraz oświetlenia awaryjnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gąbińskiej 7, Gąbińskiej 18, Gąbińskiej 20, Gąbińskiej 26, Gąbińskiej 30, Kiełpińskiej 3, Kiełpińskiej 4, Kiełpińskiej 6, Ogólnej 7, Romaszewskiego12, Romaszewskiego 14, Romaszewskiego 16, Słodowiec 1, Słodowiec 3, Słodowiec 5, Słodowiec 5a, Słodowiec 8, Słodowiec 9, Słodowiec 10, Staffa 7, Staffa 8, Staffa 11, Staffa 13, Staffa 12/14, Staffa 16/18, ul. Żeromskiego 5.
Składanie ofert do 28.09.2023r. godz. 8:55. , otwarcie w siedzibie Spółdzielni 28.09.2023r. godz. 09:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w godz. 14-16 poniedziałek, w godz. 08-10 w czwartek oraz ekploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie:
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych:
Zadanie 1: Budynki przy ul. Słodowiec 10 oraz ul. Staffa 8;
Zadanie 2: Budynki przy ul. Słodowiec 1, Słodowiec 3, Słodowiec 5A.
Składanie ofert do 07.09.2023r. do godz. 9:55, otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni 07.09.2023r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości: 123 zł brutto. Informacje dodatkowe tel. 22 8348829 w godz. 9:30-13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie:
Zadanie nr 1: Wykonanie instalacji zewnętrznej ochrony odgromowej w budynkach mieszkalnych NSBM „Przedwiośnie” : ul.Staffa 12/14 i ul.Staffa 16/18.
Zadanie nr 2: Wykonanie systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych w budynkach mieszkalnych NSBM „Przedwiośnie” : ul.Staffa 12/14 i ul.Staffa 16/18. Składanie ofert do 24.08.2023 do godz. 9:55, otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni 24.08.2023 o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości: 123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w godz. 14-16 poniedziałek, w godz. 08-10 w czwartek oraz ekploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: wykonanie pomiarów okresowych badania wyłączników głównych oraz oświetlenia awaryjnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gąbińskiej 7, Gąbińskiej 18, Gąbińskiej 20, Gąbińskiej 26, Gąbińskiej 30, Kiełpińskiej 3, Kiełpińskiej 4, Kiełpińskiej 6, Ogólnej 7, Romaszewskiego12, Romaszewskiego 14, Romaszewskiego 16, Słodowiec 1, Słodowiec 3, Słodowiec 5, Słodowiec 5a, Słodowiec 8, Słodowiec 9, Słodowiec 10, Staffa 7, Staffa 8, Staffa 11, Staffa 13, Staffa 12/14, Staffa 16/18, ul. Żeromskiego 5.
Składanie ofert do 10.08.2023 do godz. 9:55, otwarcie w siedzibie Spółdzielni 10.08.2023 o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w godz. 14-16 poniedziałek, w godz. 08-10 w czwartek oraz ekploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Naprawa asfaltu podwórka przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 18.
Składanie ofert do 03.08.2023 do godz. 9:55, otwarcie w siedzibie Spółdzielni 03.08.2023 o godz. 10:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: tel. 22 8348829 w godz. 9:30-13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Remont posadzek w piwnicach dwóch budynków mieszkalnych:
Zadanie 1: budynek przy ul. Słodowiec 8;
Zadanie 2: budynek przy ul. Staffa 11. 
Składanie ofert do 03.08.2023 do godz. 9:55, otwarcie w siedzibie Spółdzielni 03.08.2023 o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: tel. 22 8348829 w godz. 9:30-13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Projekt i montaż instalacji CCTV dla budynków: ul. Kiełpińska 6, ul. Staffa 7, ul. Staffa 8, ul. Słodowiec 1, ul. Słodowiec 8. Składanie ofert do 10.08.2023 do godz. 9:55, otwarcie w siedzibie Spółdzielni 10.08.2023 o godz. 10:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. w godz. 14-16 poniedziałek, w godz. 08-10 w czwartek oraz ekploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48 codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 36,50 m² w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Gąbińskiej 24 z węzłem sanitarnym (świadectwo energetyczne). Minimalna cena najmu to 2 336,00 zł brutto - eksploatacja podstawowa (64,00 zł brutto za 1 m2) plus opłaty dodatkowe jak podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu brutto na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045.Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu brutto (t.j. eksploatacja podstawowa brutto plus opłaty dodatkowe brutto). Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 03.08.2023 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 03.08.2023r. o godz.11:30. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia pomieszczeń.  Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,50 m2 w budynku przy ul. Staffa 7. Minimalna cena czynszu najmu 1900,00 zł. (t.j. 52,00 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 450,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 03.08.2023 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 03.08.2023 r. o godz.11.30. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł czynszu najmu 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.  Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację zadania: Nasadzenia uzupełniające przy budynku Słodowiec 8 w 2023r. wg projektu. Powierzchnia nowych nasadzeń to 55m2. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Termin do ustalenia z inwestorem - 2023 r. Projekt do odbioru w sekretariacie Spółdzielni lub e-mail zielen@przedwiosnie.com.pl Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl  do dnia 20.07.2023 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 20.07.2023 r. o godz.10.05. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl,  zielen@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; długości gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1.Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.  Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg na roboty w Warszawie: Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Słodowiec 9. Składanie ofert do 29.06.2023 do godz. 9:55, otwarcie w siedzibie Spółdzielni 29.06.2023 o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację zadania: Nasadzenia uzupełniające przy budynku Słodowiec 8 w 2023r. wg projektu. Powierzchnia nowych nasadzeń to 55m2. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Termin do ustalenia z inwestorem - 2023 r. Projekt do odbioru w sekretariacie Spółdzielni lub e-mail zielen@przedwiosnie.com.pl Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl  do dnia 30.05.2023 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 30.05.2023 r. o godz.10.05. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.plzielen@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; długości gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1.Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje .Konkurs nierozstrzygnięty.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,30 m² w budynku przy ul. Słodowiec 9. Minimalna cena czynszu najmu 1350,00 zł. (t.j. 73,78 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 330,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 16.03.2023 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 16.03.2022 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont klatek schodowych wraz z wymianą okienek piwnicznych, drzwi do pomieszczeń suszarnia, pralnia, wodomiar, wymiana pochwytów poręczy balustrad schodowych, naprawa posadzki w piwnicy, naprawa nastopnic biegów schodów oraz położenie terakoty na wejściu do klatek w budynku przy ul. Żeromskiego 3 w Warszawie. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 09.03.2023r. do godz. 09:55. Otwarcie ofert w dniu 09.03.2023r. o godz. 10:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl, lub tel. 22 8348829, w dni powszednie od 9:00 do 13:00 Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Zadanie nr 1: Cięcie krzewów, na terenie osiedla N.S.B.M. ,,Przedwiośnie” w 2023r. wraz z wywozem i uprzątnięciem do utylizacji odpadów zielonych. Zadanie podzielone na 2 etapy (zgodnie z załącznikami 1 i 2): I – marzec 72 szt., II – czerwiec 192 szt. Cięcie krzewów odbędzie się w 2 etapach, w marcu i czerwcu (po przekwitnięciu forsycji, wraz z pierwszym cięciem żywopłotów). Odpady zielone należy usuwać na bieżąco z chodników i opasek. Ścięte gałęzie z krzewów zostaną zebrane i wywiezione przez wykonawcę – do dwóch dni od momentu ich cięcia. Brak możliwości użycia dmuchaw. Termin wykonania każdego z etapów: 14 dni od daty otrzymania zlecenia.
Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów (cięcie tegorocznych przyrostów) na terenie N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2023 r. Ilość : ok.2950 mb. Cięcie odbywać się będzie 2 razy w roku, w maju oraz na przełomie sierpnia/września. Ścięte gałęzie z żywopłotów zostaną zebrane i wywiezione przez wykonawcę – do dwóch dni od momentu ich cięcia. Termin wykonania jednorazowego strzyżenia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia. Ścięte gałązki należy usuwać na bieżąco z chodników. Brak możliwości stosowania dmuchaw.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 28.02.2023r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 28.02.2023r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, eksploatacja@przedwiosnie.com.pl, zielen@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: naprawa elewacji ściany zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 5 w Warszawie. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 20.02.2023 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 20.02.2023 r. o godz. 10:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl, lub tel. 22 8348829, w dni powszednie od 9:00 do 13:00 Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: 
1. Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności (bez konieczności wyłączeń gazu),

2. Wykonanie rocznego przeglądu wentylacji wraz z udrażnianiem przewodów w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych znajdujących w zasobie Zamawiającego.
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123,00 zł brutto. Składanie ofert do dnia 20.02.2023 r. do godz. 9:45. Otwarcie ofert w dniu 20.02.2023 r. o godz. 10:00. Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 6695148. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację: Koszenie trawników, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2023 r. Powierzchnia ok. 3,5 ha. Koszenie odbywać się będzie 3 razy w sezonie. Skoszoną trawę należy usuwać na bieżąco z chodników i opasek. Ścięta trawa będzie grabiona i usuwana przez pracowników Spółdzielni. Brak możliwości użycia dmuchaw. Preferowane koszenie na większości terenu za pomocą kosiarek samojezdnych z zasobnikiem (brak możliwości wjechania ciężkimi ciągnikami) Termin wykonania jednorazowego koszenia: 7 dni od daty otrzymania zlecenia. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.02.2023 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.02.2023 r. o godz.10.30. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl, zielen@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację: nasadzenia zastępcze 16 drzew, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2023r.
Gatunki drzew: Klon pospolity ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal Red’) – 4 sztuki; Lipa srebrzysta ‘Brabant’ (Tilia tomentosa ‘Brabant’) – 2 sztuki; Śliwa wiśniowa ‘Nigra’ (Prunus cerasifera ‘Nigra’) – 2 sztuki; Grab pospolity (Carpinus betulus) – 5 sztuk; Sosna czarna (Pinus nigra) – 1 sztuka; Platan klonolistny (Platanus acerifolia) – 2 sztuki. Drzewa szkółkowane min 2x z bryłą korzeniową o obwodzie pnia 14-16 cm na wysokości 100 cm. Pień prosty, pokrój typowy dla gatunku lub odmiany. Doły sadzeniowe powinny być dwukrotnie większe od szerokości bryły korzeniowej i zaprawione ziemią urodzajną. Drzewa należy sadzić na tej samej głębokości, na której rosły w szkółce. Drzewa należy ustabilizować za pomocą 3 pali na drzewo łączonych listwami. Palikowanie poprzez wbicie drewnianego pala o średnicy minimum 7cm na głębokość 60cm. Przymocowanie drzewa do palików za pomocą filcowej taśmy lub taśmy elastycznej z tworzyw sztucznych. Utworzenie i wykorowanie misy wokół drzewa. Obfite podlanie nowo posadzonych drzew. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Termin nasadzeń marzec 2023r.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.02.2023 r. do godz.9.30. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.02.2023 r. o godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl, zielen@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; długości gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1.Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na naprawę cokołu ściany zachodniej budynku mieszkalnym przy ul. Słodowiec 1 w Warszawie (przedmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „naprawa cokołu Słodowiec 1” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 06.02.2023 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80%; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10%. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na naprawę odparzonego tynku (2,50 x 3,60 m2) w VII klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 8 w Warszawie. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „naprawa tynku Słodowiec 8” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 06.02.2023 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80%; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10%. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wymianę okienek piwnicznych o wym. 0,40 x x0,70 m2 (24 szt.) budynku mieszkalnym przy ul. Słodowiec 8 w Warszawie. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „wymiana okienek piwnicznych Słodowiec 8” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 06.02.2023 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80%; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10%. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont schodów i podestów wejściowych do klatek schodowych (7 klatek) w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 18 w Warszawie według projektu technicznego (załącznik do wglądu w siedzibie NSBM "Przedwiośnie" ul. Ogólna 1). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 13.02.2023 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 13.02.2023 r. o godz. 10:30. Informacje dodatkowe:  remonty@przedwiosnie.com.pleksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829, w dni powszednie od 9:00 do 13:00 Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: wymiana (remont i modernizacja) instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gąbińskiej 9 w Warszawie (według projektu wykonawczego). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 16.02.2023 r. do godz. 9:45. Otwarcie ofert w dniu 16.02.2023 r. o godz. 10:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl, eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829, 22 6695148, inspektor nadzoru robót elektrycznych p. Tomasz Różycki czwartek w godz.8-10. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 zaprasza do udziału w konkursie ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok według obowiązujących przepisów. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą „badanie sprawozdania finansowego”, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 31.01.2023 r. do godz. 10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Zadanie1: Wycinka drzew na terenie NSBM „Przedwiośnie” w 2022/2023r. Ilość: 15szt. Zadanie2: Cięcie techniczne i pielęgnacyjne drzew na terenie NSBM „Przedwiośnie” w 2022/23r. Ilość: 64szt. . SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 15.12.2022 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert w dniu 15.12.2022 r. o godz. 11:00. Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl, zielen@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 6695148 w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Budowę wiaty śmietnikowej przy ul.Słodowiec 10 na 6 pojemników o pojemności 1100 l + gabaryty, szczegółowy zakres prac zawiera opis przedmiotu zamówienia.
Składanie ofert do dnia 09.12.2022 r. do godz. 09:55. Otwarcie ofert w dniu 09.12.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl tel. 22 669 51 48 lub 22 834-88-29. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na naprawę poszycia dachu, wymianę rynien i rur spustowych nadbudówek (doświetleń klatek schodowych) na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Romaszewskiego 16 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „naprawę poszycia dachu, wymianę rynien i rur spustowych nadbudówek (doświetleń klatek schodowych) na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Romaszewskiego 16” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 28.11.2022 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80%; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10%. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na naprawę opaski północnej ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 3 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „naprawę opaski północnej ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 3” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 28.11.2022 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80%; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10%. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Remont kominów wentylacyjnych na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gąbińskiej 7.
Składanie ofert do 07.12.2022 godz. 9:55. Otwarcie w siedzibie Spółdzielni 07.12.2022 godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Remont schodów i podestów wejściowych do klatek schodowych (7 klatek) w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólnej 7 wg projektu technicznego (załącznik do SIWZ).
Składanie ofert do dnia 07.11.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 07.10.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na remont opaski i naprawę cokołu w budynku mieszkalnym przy ul. Romaszewskiego 16 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „remont opaski i naprawę cokołu w budynku mieszkalnym przy ul. Romaszewskiego 16” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 24.10.2022 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail  eksploatacja@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na naprawę cokołu w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińska 26 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „naprawę cokołu w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińska 26” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 24.10.2022 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail  eksploatacja@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na remont poszycia dachu nad II klatką schodową w budynku mieszkalnym przy ul. Staffa 13 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „remont kominów wentylacyjnych budynku ul. Słodowiec 5a” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 24.10.2022 r. do godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail  eksploatacjay@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na remont kominów wentylacyjnych na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 5 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „remont kominów wentylacyjnych budynku ul. Słodowiec 5a” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 11.10.2022 r. do godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail  eksploatacjay@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Remont schodów i podestów wejściowych do klatek schodowych (7 klatek) w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólnej 7 wg projektu technicznego (załącznik do SIWZ).
Składanie ofert do dnia 10.10.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 10.10.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: wymiana (remont i modernizacja) instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 3 w Warszawie (według projektu wykonawczego). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 26.09.2022 r. do godz. 10:45. Otwarcie ofert w dniu 26.09.2022 r. o godz. 11:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl, eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829, 226695148 poniedziałek w godz. 15-18, czwartek w godz.8-9. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
remont balkonów w dwóch budynków mieszkalnych w Warszawie:
Zadanie 1: budynek przy ul. Słodowiec 5;
Zadanie 2: budynek przy ul. Staffa 7.

Składanie ofert do dnia 19.09.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 19.09.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18 m2 w budynku przy ul. Staffa 7. Minimalna cena czynszu najmu 1100,00 zł. (t.j. 61,11 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 12.09.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 12.09.2022 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wymianę rynny oraz naprawę pękniętej ściany w zespole garaży przy ul Ogólnej 3 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa garaży Ogólna 3” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 05.09.2022 r. do godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail  remonty@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
wymiana ciągu pieszego wzdłuż ogrodzenia szkoły przy budynkach ul. Kiełpińska 4 i 6 oraz Słodowiec 5A.
Składanie ofert do dnia 05.09.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 05.09.2022 r. o godz. 10:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na odnowienie północnej ściany szczytowej elewacji po uszkodzeniu zwalonym drzewem w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 18 w Warszawie (obmiar w załączeniu). Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Odnowienie ściany szczytowej Gąbińska 18” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 31.08.2022 r. do godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail  remonty@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
remont balkonów w dwóch budynków mieszkalnych w Warszawie:
Zadanie 1: budynek przy ul. Słodowiec 5;
Zadanie 2: budynek przy ul. Staffa 7.

Składanie ofert do dnia 31.08.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 31.08.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wymianę rynny i rur spustowych budynku przy ul. Gąbińskiej 30 w Warszawie (obmiar w załączeniu).
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa rynny i rur spustowych Gąbińska 30” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 22.08.2022 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 22.08.2022 r. o godz.10.10. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail  remonty@przedwiosnie.com.pl Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,40 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 10 (parter). Minimalna cena czynszu najmu 1800,00 zł. (t.j. 49,45 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 25.08.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 25.08.2022 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
remont kominów wentylacyjnych na dachach dwóch budynków mieszkalnych w Warszawie:
Zadanie 1: budynek przy ul. Staffa 8;
Zadanie 2: budynek przy ul. Gąbińskiej 20.

Składanie ofert do dnia 28.07.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 28.07.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
remont klatek schodowych wraz z wymianą okienek piwnicznych, drzwi do pomieszczeń suszarnia, pralnia, wodomiar, wymiana pochwytów poręczy balustrad schodowych, naprawa posadzki w piwnicy, naprawa nastopnic biegów schodów oraz położenie terakoty na wejściu do klatek schodowych oraz naprawa posadzki węzła i wymiana grzejników na klatkach schodowych w budynku przy ul. Żeromskiego 5 w Warszawie. (załącznik do SIWZ).
Składanie ofert do dnia 28.07.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 28.07.2022 r. o godz. 10:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Nasadzenia przy wejściu do budynku Kiełpińska 3 w 2022r. wg projektu. [Powierzchnia nowych nasadzeń to 55m2. Ogrodzenie rabaty 12mb. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Termin do ustalenia z inwestorem - 2022r.] Projekt do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 19.07.2022r. do godz.12.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 19.07.2022r. o godz.13.00. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48,  e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl,  zielen@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; długości gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem razem lub osobno lokali użytkowych (do remontu) znajdujących się w budynku ul. Ogólna 9 (pawilon usługowy z rampą). Minimalna cena miesięcznego czynszu najmu 67,00 zł/m² powierzchni:
1. lokal o pow. 8,16 m² 546,72 zł +VAT23% + opłaty (ok.70,91 zł + VAT23%)
2. lokal o pow. 26,13 m² (pokój1 11,20 
 + pokój2 11,96  + 2,97 ) 1750,71 zł +VAT23% + opłaty (ok.227,08 zł +VAT23%).
Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 27.06.2022 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 27.06.2022 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem pomieszczeń piwnicznych o wysokości 2,70 m, znajdujących się w budynku ul. Ogólna 9 (pawilon usługowy z rampą).
Minimalna cena miesięcznego czynszu najmu:
1. pomieszczenie o pow. 41  (7,18 m x 5,71 m) 820,00 zł brutto (t.j. 20,00 zł/m² powierzchni).  
2. pomieszczenie o pow. 14,70  (5,63 m x 2,62 m) 352,80 zł brutto (t.j. 24,00 zł/m² powierzchni). 
3. pomieszczenie o pow. 14,70  (5,63 m x 2,62 m) 352,80 zł brutto (t.j. 24,00 zł/m² powierzchni). 
Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 27.06.2022 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 27.06.2022 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia pomieszczeń. Przetarg unieważniony.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,50 m2 w budynku przy ul. Staffa 7Mieszkanie po generalnym remoncie.  (kuchnia, łazienka, przedpokój - nowe wyposażenie. Minimalna cena czynszu najmu 1800,00 zł. (t.j. 49,32 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 27.06.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 27.06.2022 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Remont schodów i podestów wejściowych do klatek schodowych (7 klatek) w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólnej 7 wg projektu technicznego (załącznik do SIWZ).
Składanie ofert do dnia 27.06.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 27.06.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Wykonanie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego przy ul. Staffa 11 w Warszawie wg projektu wyznaczenia drogi pożarowej z niezbędną aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu.
Składanie ofert do dnia 27.06.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 27.06.2022 r. o godz. 10:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza ogłasza przetarg nieograniczony na roboty konserwacyjne: Konserwacja zasobów N.S.B.M.,,Przedwiośnie” w branżach : 1. Instalacji sanitarnych i gazowych, instalacji elektrycznych i odgromowych 2. Budowlanej.
Składanie ofert do dnia 22.06.2022 r. do godz. 9:50. Otwarcie ofert w dniu 22.06.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 669 51 48. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na remont opaski oraz wymianę uchwytów (rynajz) rynny garażu przy ul. Staffa 15 w Warszawie (przedmiar w załączeniu).
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Remont opaski i wymiana uchwytów rynien” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 31.05.2022 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 31.05.2022 r. o godz.10.10. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na naprawę cokołu budynku przy ul. Gąbińskiej 9 w Warszawie (przedmiar w załączeniu).
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa cokołu budynku przy ul. Gąbińskiej 9” można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 24.05.2022 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 24.05.2022 r. o godz.10.10. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty instalacyjno – budowlane w Warszawie:
Wymiana poziomów c.w. i zw. wraz z podejściami oraz wymiana pionów c.w., zw. łazienkowych i kuchennych w klatce II i III w budynku mieszkalnym 5 kondygnacyjnym przy ul. Żeromskiego 3 wg projektu wykonawczego wymiany instalacji c.w., cyrkulacji, z.w. w budynku przy ul. Żeromskiego 3
(szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót).
Składanie ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:30. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Wykonanie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego przy ul. Staffa 11 w Warszawie wg projektu wyznaczenia drogi pożarowej z niezbędną aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu.
Składanie ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Nasadzenia przy wejściu do budynku Kiełpińska 3 w 2022r. wg projektu. [Powierzchnia nowych nasadzeń to 55m2. Ogrodzenie rabaty 12mb. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Termin do ustalenia z inwestorem - 2022r.] Projekt do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 25.04.2022r. do godz.14.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 25.04.2022r. o godz.15.30. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl,  zielen@przedwiosnie.com.pl.
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; długości gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje. Konkurs unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Remont schodów i podestów wejściowych do klatek schodowych (7 klatek) w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólnej 7 wg projektu technicznego (załącznik do SIWZ).
Składanie ofert do dnia 11.04.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 11.04.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Nasadzenia zastępcze 20 drzew, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2022r.
[Gatunki drzew: Klon pospolity ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal Red’) – 8 sztuk; Lipa srebrzysta ‘Brabant’ (Tilia tomentosa ‘Brabant’) – 5 sztuk; Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ (Prunus serrulata ‘Kanzan’) – 2 sztuki; Grab pospolity (Carpinus betulus) – 2 sztuki; Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’ (Betula utilis ‘Doorenbos’) – 3 sztuki. Drzewa szkółkowane min 2x z bryłą korzeniową o obwodzie pnia 14-16 cm na wysokości 100 cm. Pień prosty, pokrój typowy dla gatunku lub odmiany. Doły sadzeniowe powinny być dwukrotnie większe od szerokości bryły korzeniowej i zaprawione ziemią urodzajną. Drzewa należy sadzić na tej samej głębokości, na której rosły w szkółce. Drzewa należy ustabilizować za pomocą 3 pali na drzewo łączonych listwami. Palikowanie poprzez wbicie drewnianego pala o średnicy minimum 7cm na głębokość 60cm. Przymocowanie drzewa do palików za pomocą filcowej taśmy lub taśmy elastycznej z tworzyw sztucznych. Utworzenie i wykorowanie misy wokół drzewa. Obfite podlanie nowo posadzonych drzew. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Termin nasadzeń październik/listopad 2022r.]
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 11.04.2022r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 11.04.2022r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.plzielen@przedwiosnie.com.pl.
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; długości gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty w Warszawie:
Remont klatek schodowych wraz z wymianą okienek piwnicznych, drzwi do korytarzy piwnic, pomieszczeń: suszarnia, pralnia, wodomiar, wymiana pochwytów poręczy balustrad schodowych, naprawa posadzki w piwnicy, naprawa nastopnic biegów schodów oraz położenie terakoty na wejściach do klatek schodowych w budynku przy ul. Gąbińskiej 18
(szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót).
Składanie ofert do dnia 31.03.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 31.03.2022 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości123 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:00 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wykonawca: Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Marek Imiński.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Zadanie nr 1: Koszenie trawników na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2022 r. Powierzchnia trawników to ok. 3,5 ha. Koszenie odbywać się będzie 3 razy w sezonie. Skoszoną trawę należy usuwać na bieżąco z chodników i opasek. Ścięta trawa będzie grabiona i usuwana przez pracowników Spółdzielni. Brak możliwości użycia dmuchaw. Preferowane koszenie na większości terenu za pomocą kosiarek samojezdnych z zasobnikiem (brak możliwości wjechania ciężkimi ciągnikami). Termin wykonania jednorazowego koszenia: 7 dni od daty otrzymania zlecenia.
Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów (cięcie tegorocznych przyrostów) na terenie N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2022 r. Ilość : ok.2950 mb żywopłotu. Cięcie odbywać się będzie 2 razy w roku, w maju oraz na przełomie sierpnia/września. Ścięte gałęzie z żywopłotów zostaną zebrane i wywiezione przez wykonawcę – do dwóch dni od momentu ich cięcia. Termin wykonania jednorazowego strzyżenia: 7 dni od daty otrzymania zlecenia. Ścięte gałązki należy usuwać na bieżąco z chodników. Brak możliwości stosowania dmuchaw.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.03.2022 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.03.2022 r. o godz.11.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl, zielen@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: Remont 1 piętra klatki schodowej wraz z korytarzem po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Słodowiec 10 w Warszawie (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Składanie ofert do dnia 02.02.2022 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 02.02.2022 r. o godz. 10:30. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem razem lub osobno lokali użytkowych (do remontu) znajdujących się w budynku ul. Ogólna 9 (pawilon usługowy z rampą). Minimalna cena miesięcznego czynszu najmu 67,00 zł/m² powierzchni:
1. lokal o pow. 8,16 m² 546,72 zł +VAT23% + opłaty (70,91 zł + VAT23%)
2. lokal o pow. 26,13 m² (pokój1 11,20 
 + pokój2 11,96  + 2,97 ) 1750,71 zł +VAT23% + opłaty (227,08 zł +VAT23%).
Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 26.01.2022 r. do godz. 9.50. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 26.01.2022 r. o godz.10.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Remont kominów wentylacyjnych na dachach 2 budynków mieszkalnych:
Zadanie1 - budynek przy ul. 
Kiełpińskiej 3;
Zadanie 2 - budynek przy ul. 
Gąbińskiej 9.
Składanie ofert do dnia 28.12.2021 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 28.12.2021 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:30 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: projekt i montaż instalacji CCTV w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staffa 7 w Warszawie. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 14.12.2021 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 14.12.2021 r. o godz. 10:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 we wtorki i czwartki w godz. 9-12. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Remont kominów wentylacyjnych na dachach 2 budynków mieszkalnych:
Zadanie1 - budynek przy ul.
Kiełpińskiej 3;
Zadanie 2 - budynek przy ul.
Gąbińskiej 9.
Składanie ofert do dnia 09.12.2021 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 09.12.2021 r. o godz. 10:00. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9:30 -13:00. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie naprawy murków oporowych w technologii: odbicie starego lastryka, naprawa powierzchni, siatka, klej, tynk silikatowy – silikonowy o strukturze kornik oraz położenie na wierzchu murku „daszków” jako kamionkowe płytki parapetowe w kolorze czerwonym.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie naprawy murków oporowychmożna złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 29.11.2021 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 29.11.2021 r. o godz.10.10. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl

Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON. Wykonawca: Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Marek Imiński.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: 
Zadanie1: Wycinka drzew na terenie NSBM „Przedwiośnie” w 2021/2022r. Ilość: 20szt.
Zadanie2: Cięcie techniczne i pielęgnacyjne drzew na terenie NSBM „Przedwiośnie” w 2021/22r. Ilość: 55szt. 

SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 25.11.2021 r. do godz. 10:25. Otwarcie ofert w dniu 25.11.2021 r. o godz. 10:30. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl, zielen@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 6695148 w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: 
Zadanie1: Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności (bez konieczności wyłączeń gazu)
Zadanie2: Wykonanie rocznego przeglądu wentylacji wraz z udrażnianiem przewodów w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych znajdujących się w zasobie Zamawiającego.
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 22.11.2021 r. do godz. 11:15. Otwarcie ofert w dniu 22.11.2021 r. o godz. 11:30. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 6695148 w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: projekt i montaż instalacji CCTV w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staffa 7 w Warszawie. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 25.11.2021 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 25.11.2021 r. o godz. 10:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 we wtorki i czwartki w godz. 9-12. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: wymiana (remont i modernizacja) instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 5 w Warszawie (według projektu wykonawczego). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 22.11.2021 r. do godz. 10:45. Otwarcie ofert w dniu 22.11.2021 r. o godz. 11:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 we wtorki i czwartki w godz. 9-12. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: - remont kominów wentylacyjnych na dachach 2 budynków mieszkalnych przy ul. Gąbińskiej 9 oraz ul. Kiełpińskiej 3. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł brutto. Składanie ofert do dnia 08.11.2021 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 08.11.2021 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont schodów i podestów w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólnej 7 w Warszawie wg projektu technicznego (do wglądu w siedzibie Spółdzielni). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 21.10.2021 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 21.10.2021 r. o godz. 10:30. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont balkonów w budynkach mieszkalnych;
Zadanie1: przy ul. Ogólnej 7 
w Warszawie (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót),
Zadanie 2: przy u. Kiełpińskiej 4 i Kiełpińskiej 6 w Warszawie (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót).
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 21.10.2021 r. do godz. 09:55. Otwarcie ofert w dniu 21.10.2021 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Homa.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18 m2 w budynku przy ul. Staffa 7. Minimalna cena czynszu najmu 1100,00 zł. (t.j. 61,11 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 15.10.2021 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 35,20 m2 w budynku przy ul. Kiełpińskiej 4. Umeblowana kuchnia, łazienka, przedpokój, Częściowo umeblowany mniejszy pokój. Minimalna cena czynszu najmu 1800,00 zł. (t.j. 51,14 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 15.10.2021 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,11 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 10. Minimalna cena czynszu najmu 1100,00 zł. (t.j. 60,74 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 15.10.2021 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,50 m2 w budynku przy ul. Staffa 7Mieszkanie po generalnym remoncie. Umeblowana kuchnia, łazienka, przedpokój (nowe wyposażenie). Minimalna cena czynszu najmu 1800,00 zł. (t.j. 49,32 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 15.10.2021 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont schodów i podestów w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólnej 7 w Warszawie wg projektu technicznego (do wglądu w siedzibie Spółdzielni). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dniu 10.09.2021 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogólnej 7 oraz przy u. Kiełpińskiej 4 i Kiełpińskiej 6 w Warszawie (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 10.09.2021 r. o godz. 10:30. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony. 

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu (demontaż starego, dostawę i montaż nowego) oraz montaż sterowania i jego ujednolicenie dla dwóch dźwigów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kiełpińskiej 3
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 10.09.2021 r. do godz. 09:45. Otwarcie ofert w dniu 10.09.2021 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. inspektor nadzoru 22 834 88 29 w godz. 10-12 w  poniedziałek, wtorek i piątek. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wykonanie: Lift-Malko Przedsiębiorstwo Konserwacji Dźwigów Sp. jawna. Termin zakończenia prac 31.03.2022r.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:  Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych (art.62 ustawy Prawo budowlane):
Zadanie 1:
Pięcioletni przegląd budowlany w zakresie oceny stanu technicznego budynku objętego kontrolą, rozmiaru zużycia lub uszkodzenia elementów, zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, metody i środki użytkowanie elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wg zestawienia zasobów NSBM „Przedwiośnie” (załącznik do SIWZ).
Zadanie 2:
Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, wg zestawienia zasobów NSBM „Przedwiośnie” (załącznik do SIWZ).
Dopuszcza się składanie ofert na jedno zadanie.
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 29.06.2021 r. do godz. 10:55.Otwarcie ofert w dniu 29.06.2021 r. o godz. 11:00. Informacje dodatkowe:remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wykonawca: Polska Grupa Inżynieryjną Sp. z o.o. S.K.A.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont schodów i podestów w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólnej 7 w Warszawie wg projektu technicznego (do wglądu w siedzibie Spółdzielni). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 27.05.2021 r. do godz. 09:55. Otwarcie ofert w dniu 27.05.2021 r. o godz. 10:30. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogólnej 7 oraz przy u. Kiełpińskiej 4 i Kiełpińskiej 6 w Warszawie (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót).Inwestor informuje, że realizacja robót może nastąpić po 15.08.2021r. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 27.05.2021 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dniu 27.05.2021 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: wymiana (remont i modernizacja) instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gąbińskiej 18 w Warszawie (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. Składanie ofert do dnia 24.05.2021 r. do godz. 10:45. Otwarcie ofert w dniu 24.05.2021 r. o godz. 11:00. Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel. 22 8348829 pn., wt. i pt. w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wykonawca: Adnes s.c. Adam Neska i Tomasz Neska.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie napraw rynien i rur spustowych po okresie zimowym na budynkach garaży przy ul. Gąbińskiej 5A i Gąbińskiej 32, wg załączonego przedmiaru robót (w załączeniu). Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 08.04.2021 r. godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa rynien”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 08.04.2021 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 08.04.20210 r. o godz.11.00.  Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13.. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10 pkt., ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Homa.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okienek piwnicznych, okładzin pochwytów poręczy schodowych, drzwi korytarzy piwnicznych wraz z futrynami w budynku Gąbińska 20 w Warszawie. (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 246 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 08.04.2021 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dniu 08.043.2021 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wykonawca: Roboty ogólnobudowlane  i instalacyjne Marek Imiński.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Zadanie nr 1: Koszenie trawników, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2021 r. Powierzchnia ok. 3,5 ha. Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów (cięcie tegorocznych przyrostów) na terenie N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2021 r. Ilość : ok.2950 mb.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 29.03.2021 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 29.03.2021 r. o godz.11.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl , Zieleń, e-mail; zielen@przedwiosnie.com.pl.
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: wymiana wadliwego ocieplenia północnej ściany szczytowej budynku przy Słodowiec 5 oraz narożnika południowo-zachodniego ściany budynku Słodowiec 5a w Warszawie. (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 15.03.2021 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 15.03.2021 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Homa.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okienek piwnicznych, okładzin pochwytów poręczy schodowych, drzwi korytarzy piwnicznych wraz z futrynami w budynku Gąbińska 20 w Warszawie. (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 246 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 15.03.2021 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dniu 15.03.2021 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: wymianę wadliwego ocieplenia – narożniki ścian budynków mieszkalnych przy ul. Kiełpińskiej 4 i 6 w Warszawie. (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 22.12.2020 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 22.12.2020 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Homa. Termin realizacji: 30.12.2020 - 05.03.2021.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie: „Projekt rozdzielni nn”, w pawilonie handlowym przy ul. Staffa 2, umieszczonej nad złączem kablowym (ZK).
Zakres projektu:
• Wyłącznik Główny Pożarowy,
• Zabezpieczenia przedlicznikowe pawilonów handlowych (6 szt.),
• Uzgodnienie projektu w innogy Stoen,
• Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppożarowych,
• Kosztorys inwestorski i przedmiar.
Termin zakończenia robót do dnia 31.12.2020 r. 
Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 07.12.20 godz. 17:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Projekt rozdzielni nn”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl lub remonty@przedwiośnie.com.pl do dnia 07.12.2020 r. do godz.17.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 08.12.2020 r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: Remonty tel.22 834 88 29, remonty@przedwiośnie.com.pl.  Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 85 pkt; ocena członków Komisji 15 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu) 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: firma Ankra.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie robót ogrodniczych polegających na wycince drzew oraz cięciach pielęgnacyjnych i technicznych drzew na terenie osiedla N.S.B.M. ,,Przedwiośnie” w Warszawie, wg załączonego zakresu robót i mapki sytuacyjnej (w załączeniu). Termin zakończenia robót do dnia 31.12.2020 r. Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 01.12.20 godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie robót ogrodniczych”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 01.12.2020 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 01.12.2020 r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: dział ekspl.-techniczny tel.22-669-51-48, eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub zielen@przedwiosnie.com.pl.Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: "Robinia" Marek Osiński. Termin realizacji: 09.12.2020 - 08.02.2021.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem czterech pomieszczeń piwnicznych o wysokości 2,70 m, znajdujących się w budynku ul. Ogólna 9 (pawilon usługowy z rampą).
Minimalna cena miesięcznego czynszu najmu:
1. pomieszczenie o pow. 41  (7,18 m x 5,71 m) 820,00 zł brutto (t.j. 20,00 zł/m² powierzchni). 
2. pomieszczenie o pow. 40,40  (7,17 m x 5,70 m) 808,00 zł brutto (t.j. 20,00 zł/m² powierzchni). 
3. pomieszczenie o pow. 14,70 (5,63 m x 2,62 m) 352,80 zł brutto (t.j. 24,00 zł/m² powierzchni). 
4. pomieszczenie o pow. 4,30 (2,85 m x 1,50 m) 111,80 zł brutto (t.j. 26,00 zł/m² powierzchni).
Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 18.11.2020 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 18.11.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia pomieszczeń


Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,11 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 10. Minimalna cena czynszu najmu 1100,00 zł. (t.j. 60,74 zł/m² powierzchni ) + opłaty eksploatacyjne (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 29.10.2020 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs ofert nierozstrzygnięty.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem częściowo umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,50 m2 w budynku przy ul. Staffa 7Mieszkanie po generalnym remoncie. Umeblowana kuchnia, łazienka, przedpokój (nowe wyposażenie). Minimalna cena czynszu najmu 1800,00 zł. (t.j. 49,32 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 29.10.2020 r. o godz.10.15. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs ofert nierozstrzygnięty.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont pokrycia dachu na budynku biura NSBM "Przedwiośnie" przy ul. Ogólnej 1 (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 22.10.2020 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: remont pomieszczeń zsypów przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych osiedla NSBM „Przedwiośnie” przy ulicach Staffa7, Staffa 8, Słodowiec 9 i Słodowiec 10 (szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót). 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 15.10.2020 r. do godz. 9:55. Otwarcie ofert w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00. 
Informacje dodatkowe: 
remonty@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 8348829 w dni robocze w godz. 9-13. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Marek Imiński Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne. Termin realizacji: 16.11.2020 - 26.01.2021.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie przełożenia nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej oraz naprawy cokołów podjazdu przed budynkiem mieszkalnym przy u. Kiełpińskiej 3. (wg przedmiaru robót - w załączeniu).  Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 14.10.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przełożenie nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej oraz naprawy cokołów podjazdu przed budynkiem mieszkalnym przy u. Kiełpińskiej 3”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.10.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.10.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z 
Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON). Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Homa. Termin realizacji: 16.11.2020 - 15.12.2020.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie naprawy murków oporowych w technologii: odbicie starego lastryka, naprawa powierzchni, siatka, klej, tynk silikatowy – silikonowy o strukturze kornik oraz położenie na wierzchu murku „daszków” jako kamionkowe płytki parapetowe w kolorze czerwonym. W składanej ofercie prosimy o podanie kalkulacji: na 1m2 położenia tynku + „daszek” na 1mb.
Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 14.10.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie naprawy murków oporowych”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres 
przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.10.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.10.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z 
Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Lis. Termin realizacji: 16.11.2020 - 15.12.2020.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie naprawy nawierzchni placu manewrowego przed garażami przy budynku NSBM „Przedwiośnie” przy ul. Ogólnej 1. (wg przedmiaru robót - w załączeniu).  Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 14.10.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa nawierzchni placu manewrowego przed garażami”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.10.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.10.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z 
Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Homa. Termin realizacji: 16.11.2020 - 28.12.2020.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na  na wynajem umeblowanego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 36,50 m2 w budynku przy ul. Staffa 7. Mieszkanie po generalnym remoncie. Umeblowana kuchnia, łazienka, przedpokój (nowe wyposażenie). Minimalna cena czynszu najmu 1900,00 zł. (t.j. 52,06 zł/m² powierzchni) + opłaty eksploatacyjne (ok. 390,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 17.09.2020 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs ofert nierozstrzygnięty.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na  na wynajem umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,30 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 9. Minimalna cena czynszu najmu 1100,00 zł. (t.j. 60,10 zł/m² powierzchni ) + opłaty eksploatacyjne (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Zawarcie umowy z wybranym oferentem następuje w ramach instytucjonalnego najmu lokalu oraz na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – art. 777 kpc. Kaucja zabezpieczająca na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji na raty. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 17.09.2020 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych wraz z udrażnianiem przewodów w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i w 8 pawilonach handlowo-usługowych. 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni  po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł. brutto. 
Składanie ofert do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert w dniu 17.09.2020 r. o godz. 11:30. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 669 51 48; 22 302 58 20. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi kominiarskie - Grzegorz Kułak. Termin realizacji: 01.10.2020 - 15.12.2020.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu (demontaż starego, dostawę i montaż nowego) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staffa 7
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 123 zł brutto. 
Składanie ofert do dnia 17.09.2020 r. do godz. 10:45. Otwarcie ofert w dniu 17.09.2020 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 518 384 606 w godz. 10-12 dni robocze oraz 22 669 51 48 w godzinach pracy Spółdzielni. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Winda Warszawa. Termin realizacji: 26.10.2020 - 19.12.2020.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na zadanie: Wykonanie instalacji PV, na budynku mieszkalnym przy ul. Staffa 12/14 w Warszawie.
Zakres zadania;
1. Projekt wykonawczy instalacji i montażu paneli PV,
2. Projekt instalacji odgromowej i przepięciowej PV,
3. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. pożarowych oraz z dostawcą ee innogy.
4. Przystosowanie instalacji elektrycznej w RGM 1, RGM 2 do zasilania energią z instalacji PV i sieci publicznej,
5. Montaż instalacji PV, ochrony odgromowej, przepięciowej, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych i ochronnych.
Budynek o wym. 84x11 m, pięciokondygnacyjny, sześcioklatkowy, dach płaski z wystającymi ponad kominami wentylacyjnymi, bez instalacji odgromowej. W budynku są dwie rozdzielnice główne RGM 1, RGM 2, z istniejącymi układami pomiarowymi energii elektrycznej, części administracyjnej o mocach jak poniżej. RGM 1- 12 kW, kl 1, 2, 3. RGM 2- 3 kW, kl 4, 5, 6.
Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dnia 14.09.2020 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie instalacji PV, na budynku mieszkalnym przy ul. Staffa 12/14”. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 14.09.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 14.09.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 662291919 lub sekretariat: 22 834 60 24. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. Przetarg unieważniony.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych wraz z udrażnianiem przewodów w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i w 8 pawilonach handlowo-usługowych. 
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 12 po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł. brutto. 
Składanie ofert do dnia 13.08.2020 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dniu 13.08.2020 r. o godz. 11:00. 
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 669 51 48; 22 302 58 20. 
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Przetarg odwołany.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie naprawy elewacji z blachy trapezowej ściany szczytowej budynku przy ul. Kiełpińskiej 3. Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 10.08.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Naprawa elewacji z blachy trapezowej ściany szczytowej Kiełpińskia 3” (wg kosztorysu nakładczego - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 10.08.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 10.08.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl.
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy wg załączonego kosztorysu nakładczego. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Homa. Termin realizacji: 26.08.2020 - 22.09.2020.

Przetarg

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Słodowiec 8 w Warszawie /wykonanie prac budowlanych pod klomby zieleni oraz chodnika z betonowej kostki brukowej/. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po przedstawieniu dowodu opłaty za materiały przetargowe w wysokości 61,50 zł. brutto. Nr konta 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 23.07.20 godz. 10:45 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem”. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23.07.20 o godz. 11:00. Informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Investdrog Janusz Bonkowicz. Termin realizacji: 05.08.2020 - 04.09.2020.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 9.  Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 23.07.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Remont schodów wejścia głównego Słodowiec 9” (wg przedmiaru robót - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG) NIP, REGON. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Investdrog Janusz Bonkowicz. Termin realizacji: 07.08.2020 - 02.09.2020.

Konkurs ofert 

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie malowania ścian korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólna 7 (wg przedmiaru robót - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Marek Imiński Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne. Termin realizacji: 12.05.2020 - 29.06.2020.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na  na wynajem umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,30 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 9. Minimalna cena czynszu najmu 1150,00 zł. (t.j. 62,80 zł/m² powierzchni ) + opłaty (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz. 11.45. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu. Konkurs nierozstrzygnięty.

 

Przetarg

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę /remont i modernizacja/ instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 20 w Warszawie. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po przedstawieniu dowodu opłaty za materiały przetargowe w wysokości 123 zł. brutto. Nr konta 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Składanie ofert do dn. 04.06.br. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 04.06.br. o godz. 11:00.
Informacje dodatkowe: 22 834 60 24. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Na wykonanie wymiany /remont i modernizacja/ instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 20 w Warszawie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Instalacji Elektrycznych "ELTOM", Tomasz Tyrajski. Termin realizacji: 07.07.2020 - 26.10.2020.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,40 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Staffa 2 z węzłem sanitarnym. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 01.06.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 01.06.2020 r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Najem lokalu użytkowego o pow. 32,40 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Staffa 2 z węzłem sanitarnym – jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Shahzad Ahmad "Pak Pol Food Services".

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Zadanie nr 1: Koszenie trawników, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Powierzchnia ok. 3,5 ha. Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów (cięcie tegorocznych przyrostów) na terenie N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Ilość : ok.2950 mb.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 16.04.2020 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 16.04.2020 r. o godz.11.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Zadanie nr 1: Koszenie trawników na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. oraz Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: ,,MICRON” Sp. z o.o. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Wykonanie remontu mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym przy ul.Staffa 7 (wg przedmiaru robót - w załączeniu).
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 02.04.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 02.04.2020 r. do godz.12.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48 lub tel. 834 88 29, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Wykonanie remontu mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym przy ul. Staffa 7. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Rem.Bud. Zbigniew Marciniak. Termin realizacji: 08.05.2020 - 05.06.2020.

 

 

WYKAZ ROBÓT WYKONYWANYCH NA TERENIE NSBM " PRZEDWIOŚNIE"

 • Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych:
  Ul. Słodowiec 5A: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Kiełpińska 4: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Ogólna 7: 22.04.2020 r. - 15.07.2020 r.
  Ul. Staffa 16/16: 15.07.2020 r. - 21.09.2020 r.
  Wykonawca – MAREK IMIŃSKI Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne.

 

WYKAZ ROBÓT ZAKOŃCZONYCH

 • Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Staffa 16/18
  Termin prowadzonych robót - 21.X.2019 r. - 28.II.2020 r.
  Wykonawca F-ma "ADNES" s.c.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Słodowiec 5
  Termin prowadzonych robót 22.X.2019 r. - 4.I.2020 r.
  Wykonawca - F-ma Usług. Rem. Bud. Grzegorz Lis
 • Wymiana wadliwego ocieplenia ściany szczytowej w budynku Kiełpińska 6
  Termin prowadzonych robót: 4.XI. - 25.XI.2019 r.
  Wykonawca - ZRB Roman Homa