Przetargi

Przetarg

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Słodowiec 8 w Warszawie /wykonanie prac budowlanych pod klomby zieleni oraz chodnika z betonowej kostki brukowej/. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po przedstawieniu dowodu opłaty za materiały przetargowe w wysokości 61,50 zł. brutto. Nr konta 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 23.07.20 godz. 10:45 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem”. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23.07.20 o godz. 11:00. Informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku mieszkalnego przy ul. Słodowiec 9.  Składanie ofert w biurze Spółdzielni do dn. 23.07.20 godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Remont schodów wejścia głównego Słodowiec 9” (wg przedmiaru robót - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wykonanie malowania ścian korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogólna 7 (wg przedmiaru robót - w załączeniu). Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.11.15. Zapytania i informacje dodatkowe: 22 834 60 24 lub 22 834 88 29, e-mail remonty@przedwiosnie.com.pl 
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10%, ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG)NIP, REGON.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na  na wynajem umeblowanego jednopokojowego mieszkania o powierzchni 18,30 m2 w budynku przy ul. Słodowiec 9. Minimalna cena czynszu najmu 1150,00 zł. (t.j. 62,80 zł/m² powierzchni ) + opłaty (ok. 290,00 zł). Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wpłata wadium w wysokości jednomiesięcznego minimalnego czynszu najmu na konto Spółdzielni: 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 23.07.2020 r. do godz. 11.45. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 23.07.2020 r. o godz.12.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali mieszkalnych NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

 

Przetarg

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę /remont i modernizacja/ instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 20 w Warszawie. SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni po przedstawieniu dowodu opłaty za materiały przetargowe w wysokości 123 zł. brutto. Nr konta 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045. Składanie ofert do dn. 04.06.br. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 04.06.br. o godz. 11:00.
Informacje dodatkowe: 22 834 60 24. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Na wykonanie wymiany /remont i modernizacja/ instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 20 w Warszawie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Instalacji Elektrycznych "ELTOM", Tomasz Tyrajski, ul. Chmielna 4,00-020 Warszawa.

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,40 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Staffa 2 z węzłem sanitarnym. Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 01.06.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 01.06.2020 r. o godz.11.00. Zapytania i informacje dodatkowe: tel. 22 834 60 24, e-mail przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin najmu lokali użytkowych w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. Zdjęcia lokalu.

Najem lokalu użytkowego o pow. 32,40 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Staffa 2 z węzłem sanitarnym – jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Shahzad Ahmad "Pak Pol Food Services".

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Zadanie nr 1: Koszenie trawników, na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Powierzchnia ok. 3,5 ha. Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów (cięcie tegorocznych przyrostów) na terenie N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. Ilość : ok.2950 mb.
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 16.04.2020 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 16.04.2020 r. o godz.11.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 90 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Zadanie nr 1: Koszenie trawników na terenie osiedla N.S.B.M. "Przedwiośnie” w 2020 r. oraz Zadanie nr 2: Strzyżenie żywopłotów, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: ,,MICRON” Sp. z o.o. ul .K. Olszewskiego 21H, 25-663 Kielce. 

Konkurs ofert

N.S.B.M „Przedwiośnie” w Warszawie ul. Ogólna 1 informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:
Wykonanie remontu mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym przy ul.Staffa 7 (wg przedmiaru robót - w załączeniu).
Oferty można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia, a także wysłać e-mailem na adres przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl do dnia 02.04.2020 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert w biurze Spółdzielni w dniu 02.04.2020 r. do godz.12.00.
Zapytania i informacje dodatkowe: Dział Ekspl.-Techniczny tel. 22 669 51 48 lub tel. 834 88 29, e-mail eksploatacja@przedwiosnie.com.pl
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena zł brutto 80 pkt; okres gwarancji 10 pkt; ocena członków Komisji 10 pkt.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z Regulamin udzielania zamówień na prace remontowe i eksploatacyjne w NSBM "Przedwiośnie” w Warszawie. 
Do oferty należy dołączyć (w załączeniu): 1. Wypełniony druk oferty na formularzu NSBM "Przedwiośnie". 2. Oświadczenie oferenta. 3. Aktualny status prawny firmy (wydruk z KRS, CEIDG). 4. Referencje.

Wykonanie remontu mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym przy ul.Staffa 7, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Rem.Bud. Zbigniew Marciniak, ul. Ciołka 35, 01-445 Warszawa.

Przetarg

NSBM „Przedwiośnie”w Warszawie ul. Ogólna 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowych wraz z usługą pogotowia gazowego i usuwaniem nieszczelności oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych wraz z udrażnianiem przewodów w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i w 8 pawilonach handlowo-usługowych.
SIWZ do odbioru w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 12 po dokonaniu opłaty za materiały przetargowe na konto Spółdzielni nr 50 1020 1026 0000 1802 0017 4045 w wysokości 61,50 zł. brutto.
Składanie ofert do dnia 02.04.2020 r. do godz. 10:55. Otwarcie ofert w dn. 02.04.2020 r. o godz. 11:00.
Informacje dodatkowe: eksploatacja@przedwiosnie.com.pl lub tel 22 669 51 48; 22 302 58 20.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg unieważniony.

 

WYKAZ ROBÓT WYKONYWANYCH NA TERENIE NSBM " PRZEDWIOŚNIE"

 • Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych:
  Ul. Słodowiec 5A: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Kiełpińska 4: 20.02.2020 r. - 22.04.2020 r.
  Ul. Ogólna 7: 22.04.2020 r. - 15.07.2020 r.
  Ul. Staffa 16/16: 15.07.2020 r. - 21.09.2020 r.
  Wykonawca – MAREK IMIŃSKI Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne.

 

WYKAZ ROBÓT ZAKOŃCZONYCH

 • Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Staffa 16/18
  Termin prowadzonych robót - 21.X.2019 r. - 28.II.2020 r.
  Wykonawca F-ma "ADNES" s.c.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Słodowiec 5
  Termin prowadzonych robót 22.X.2019 r. - 4.I.2020 r.
  Wykonawca - F-ma Usług. Rem. Bud. Grzegorz Lis
 • Wymiana wadliwego ocieplenia ściany szczytowej w budynku Kiełpińska 6
  Termin prowadzonych robót: 4.XI. - 25.XI.2019 r.
  Wykonawca - ZRB Roman Homa