Przełożone Zebranie Przedstawicieli

Wydarzenie od: 2020-06-22

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolite Polskiej od 20 marca 2020 roku stanem epidemii oraz zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 568 z późn.zm.),

Zarząd NSBM „Przedwiośnie” informuje o konieczności przełożenia terminu odbycia corocznego Zebrania Przedstawicieli zwoływanego w czerwcu 2020 roku na późniejszy termin tj. po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

O terminie Zebrania Przedstawicieli Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem umieszczonym na klatkach schodowych domów, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Zorganizowanie Zebrania Przedstawicieli będzie uzależnione od czasu trwania stanu epidemii i decyzji ustawodawcy w tym zakresie.