Posiedzienie Rady Nadzorczej

Wydarzenie od: 2020-09-10

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej

10 września 2020 r. godz. 18.15.

Posiedzenie obędzie się w sali Klubu Osiedlowego. Zarząd zapewnia uczestnikom spotkania środki ochrony osobistej jak maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji.

Osoby niebędące członkami Rady Nadzorczej proszone są o wcześniejsze poinformowanie o chęci uczestnictwa w posiedzeniu w sekretariacie Spółdzielni.