Petycja

Wydarzenie od: 2020-03-18

W związku z podniesieniem przez Radę m.st. Warszawy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 65 zł od gospodarstwa domowego Zarząd NSBM „Przedwiośnie” przygotował petycję do władz Warszawy o podjęcie działań zmierzających do obniżenia stawki opłat i zmiany zasad odbioru odpadów komunalnych oraz stworzenie programu pomocowego obejmującego osoby najuboższe.

Zapraszamy Państwa do wsparcia naszych działań poprzez podpisanie petycji. Lista z petycją wyłożona jest do dnia 18 marca 2020 roku w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Ogólnej 1, w godzinach pracy.

Tu można pobrać petycję.