Paczki świąteczne

Wydarzenie od: 2020-04-08

Dostarczyliśmy wielkanocne paczki świąteczne seniorom mieszkającym na terenie NSBM "Przedwiośnie".

Pragnę serdecznie podziękować za życzliwość i pomoc w przygotowaniu wielkanocnych paczek świątecznych dla seniorów z naszego osiedla pracownikom Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, a szczególnie Panu Grzegorzowi Pietruczukowi Burmistrzowi Dzielnicy Bielany oraz Panu Włodzimierzowi Piątkowskiemu Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Specjalne słowa podziękowania kieruję do pracowników NSBM „Przedwiośnie” zaangażowanych w przygotowanie i dystrybucję paczek świątecznych dla seniorów. Dzięki Wam cała akcja znakomicie się udała.

Grzegorz Woźniak
Prezes Zarządu NSBM "Przedwiośnie”