Łąki kwietne

Wydarzenie od: 2022-07-01

NSBM „Przedwiośnie” w odpowiedzi na zmiany klimatu, podążając za światowym trendem oraz przychylając się do wniosków mieszkańców utworzyła na terenie osiedla sześć łąk kwietnych.
Tereny te wzbogacone są specjalną mieszanką nasion przeznaczoną dla środowiska miejskiego. W jej skład wchodzi 38 gatunków, jednorocznych i wieloletnich, dzikich kwiatów i ziół.

Łąki kwietne nie tylko pięknie kwitną ale również:
• zwiększają bioróżnorodność,
• zapewniają schronienie oraz pokarm owadom, ptakom i innym zwierzętom,
• zmniejszają wyspy ciepła w miastach tworząc mikroklimat,
• zapewniają retencje wód opadowych jednocześnie je oczyszczając,
• oczyszczają powietrze, zmniejszając ryzyko smogu,
• zmniejszają hałas,
• mają charakter edukacyjny.