Akty prawne

Tu można pobrać:

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001716/U/D20181716Lj.pdf

 

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010040027

 

Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210