Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Przedwiośnie” zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie naprawy murków oporowych w technologii:

1. - lastriko płukane, odbicie starego naprawa powierzchni, gruntowanie i położenie nowej warstwy.

2. – marmolit, odbicie starego lastrica, naprawa powierzchni murków, gruntowanie, położenie warstwy tynku typu marmolit, położenia na wierzchu murku daszków betonowych.

3. – tynk typu kornik lub baranek, odbicie starego lastrika, naprawa powierzchni, siatka, klej, tynk silikatowy – silikonowy, położenie na wierzchu murku daszków betonowych.

teren osiedla „Przedwiośnie” /prosimy o podanie kalkulacji na 1 m2 na ww roboty + daszek na 1 mb/.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk oferty;

- aktualny status prawny firmy (wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do CEIDG), NIP, REGON;

- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, nie starsze niż 2 miesiące kalendarzowe od daty złożenia oferty;

- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami składek nie starsze niż 2 miesiące kalendarzowe od daty złożenia oferty;

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 12, w zaklejonych kopertach lub email na adres Spółdzielni: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 19.06.2018 r. do godz. 11oo.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

a/ cena brutto 80 %

b/ okres gwarancji 10 %

c/ ocena członków Komisji Przetargowej 10 %.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Przedwiośnie" zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu PB+PW na wykonanie wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Żeromskiego 3 i 5, Ogólnej 7, Gąbińskiej 18, Staffa 16/18.

Ostateczny termin składania ofert upływa dn. 14 czerwca 2018 r. o godz. 1030

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dn. 14 czerwca 2018 r. o godz. 1045

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wykaz aktualnie wykonywanych robót i remontów na terenie Spółdzielni:

adres: zakres robót i wykonawca: termin:
Słodowiec 8

- wymiana instalacji elektrycznych

Roboty prowadzi firma:

P.U.R.B Adnes

04-922 Warszawa, ul. Czekanowska 3

21.05.2018 - 21.08.2018

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gąbińska 20

- wymiana dżwigu

Roboty prowadzi firma:

PKD "LIFT-MALKO"

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 58

10.04.2018 - 03.06.2018
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gąbińska 7

- wymiana dźwigu

Roboty prowadzi firma:

Winda-Warszawa

02-784 Warszawa, ul. Surowieckiego 12
12.04.2018 - 27.05.2018

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Staffa 12/14

- wymiana instalacji elektrycznych

Roboty prowadzi firma:

"ELWOJ" Tomasz Wojnar

02-640 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 36/13

28.06.2018 - 24.09.2018