Informacja o wynikach przetargów w NSBM ,,Przedwiośnie":

Informujmy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia powyżej 40.000zł netto na n/w zadanie :

Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Staffa 12/14

Wybrana została oferta firmy ,,ELWOJ”, Instalacje Elektryczne i Pomiary, Nadzór Energetyczny, ul.Woronicza 36/13 02-640 Warszawa z ceną: 329.000,00 zł brutto.

 

Informujmy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia powyżej 20.000 zł do 40.000zł netto na n/w zadania :

Zadanie nr 1 – Koszenie trawników na terenie osiedla NSBM ,,Przedwiośnie” w 2018r.

Zadanie nr 2 – Cięcia żywopłotów na terenie osiedla NSBM ,,Przedwiośnie” w 2018r.

Wybrana została oferta firmy ,,ILEX” Andrzej Pływak, Piastów ul.Krasińskiego 3/1 z ceną:

Zadanie nr 1 – 4.800 zł brutto

Zadanie nr 2 – 4.700 zł brutto 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Przedwiośnie" zaprasza do składania ofert na wymianę (remont i modernizację) instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słodowiec 8 w Warszawie.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dn. 7 maja 2018 godz 1045

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Spółdzielni w dn. 7 maja 2018 o godz 1100

Cena materiałów przetargowych 123,- zł brutto.