Przetargi

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Przedwiośnie” w Warszawie zaprasza firmy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na realizację:

Sprzątanie posesji ul.Słodowiec 8 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówiena jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń współnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Słodowiec 8 w Warszawie oraz terenu przyległego do tego budynku.

Ilość kondygnacji : 5

Ilość klatek schodowych : 8

Powierzchnia wewnętrzna sprzątana : 2330 m2

Powierzchnia zewnętrzna sprzątana : 3307 m2

Termin zawarcia umowy – 1 września 2018r.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk oferty;
  2. Aktualny status prawny firmy (wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do CEIDG);
  3. Oświadczenie oferenta;
  4. Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC firmy na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.
  5. Informacja o firmie – zatrudnienie itp. oraz posiadane rekomendacje;

 

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia prowadzony będzie zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w N.S.B–M.„Przedwiośnie” zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni: www.przedwiosnie.com.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Warszawa ul.Ogólna 1, pok. nr 12, w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą zamówienia: Sprzątanie posesji ul.Słodowiec 8 w Warszawie – Konkurs ofert lub przesłać na adres email Spółdzielni: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia   09 sierpnia 2018 r. do godz. 11.oo.

Informacje w sprawie konkursu udziela : Andrzej Karbownik lub Jadwiga Sawicka tel. 22 669-51-48 lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

a/ cena brutto 85 pkt.

c/ ocena członków Komisji Przetargowej 15 pkt.

Załączniki:

  1. Oferta.
  2. Wzór umowy + zakres czynności.
  3. Mapka terenu.
  4. Oświadczenie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wykaz aktualnie wykonywanych robót i remontów na terenie Spółdzielni:

adres: zakres robót i wykonawca: termin:
Słodowiec 8

- wymiana instalacji elektrycznych

Roboty prowadzi firma:

P.U.R.B Adnes

04-922 Warszawa, ul. Czekanowska 3

21.05.2018 - 21.08.2018

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Staffa 12/14

- wymiana instalacji elektrycznych

Roboty prowadzi firma:

"ELWOJ" Tomasz Wojnar

02-640 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 36/13

28.06.2018 - 24.09.2018