Skład Rady Nadzorczej NSBM "Przedwiośnie"

Przewodnicząca R N Małgorzata Dąbrowska

Z-ca przewodniczącej Piotr Stępniewski

Sekretarz

Marianna Gumułka

Komisja Finansowo-Gospodarcza Marianna Gumułka - Przewodnicząca


Maciej Jędrzejek
Piotr Nikończuk
Marcin Opoński
Piotr Stępniewski


Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni Adam Niziołek - Przewodniczący


Marek Boniński
Hipolit Borkowski
Janusz Gumkowski
Marek Mincberger

Komisja Organizacyjno-Samorządowa Marzena Samsel - Przewodnicząca


Ryszard Puzio
Leszek Ślipski
 


Protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej:

Protokół z obrad Zebrania Przedstawicieli z dnia 9 czerwiec 2016 r.

Protokół nr 1 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Protokół nr 2 z dnia 29 września 2016 r.

Protokół nr 3 z dnia 17 listopada 2016 r.

Protokół nr 4 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Protokół nr 5 z dnia 2 lutego 2017 r.

Protokół nr 6 z dnia 30 marca 2017 r.

Protokół nr 7 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Protokół nr 8 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Protokół nr 9 z dnia 28 września 2017r.

Protokół nr 10 z dnia 23 października 2017 r.

Protokół Polustracyjny z dnia 7 listopada 2017 r.

Protokół nr 11 z dnia 30 listopada 2017 r.

Protokół nr 12 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Protokół nr 13 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Protokół nr 14 z dnia 22 marca 2018 r.

Protokół nr 15 z dnia 26 kwietnia 2018 r.