Zarząd NSBM ”Przedwiośnie” informuje, że od dnia 01.01.2017 roku jest udostępniony bezpłatny wgląd do konta czynszowego oraz do informacji o stanie liczników wody własnego lokalu za pośrednictwem Internetu.

Tu można pobrać informację o systemie S-NET

Tu można pobrać wniosek o rejestrację w systemie S-NET - .pdf; .doc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W dziale Przetargi znajdują się informacje o aktualnych przetargach ogłaszanych przez Spółdzielnię i wykaz aktualnie wykonywanych robót i remontów na terenie Spółdzielni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać Protokół polustracyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać informację o zmianach dotyczących użytkowania wieczystego gruntów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


W zakładce Kariera znajduje się ogłoszenie o możliwości zatrudnienia w NSBM.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Do wynajęcia znajduje się ogłoszenie o wynajmie sali na imprezy rodzinne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tu można pobrać plan rzeczowy remontów na rok 2018

a tu korektę do planu remontów

oraz

zmianę planu rzeczowego remontów w ramach dodatkowych środków finansowych

wykaz robót remontowych wykonanych w trybie awaryjnym


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Statut znajduje się projekt statutu Spółdzielni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Biuletyny można pobrać kolejny biuletyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Kontakt znajdują się aktualne adresy e-mail

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce "O Nas" - Rada Nadzorcza - można pobrać

protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać informację jak segregować odpady.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -