Aktualności

Zarząd NSBM ”Przedwiośnie” informuje, że od dnia 01.01.2017 roku jest udostępniony bezpłatny wgląd do konta czynszowego oraz do informacji o stanie liczników wody własnego lokalu za pośrednictwem Internetu.

Tu można pobrać informację o systemie S-NET

Tu można pobrać wniosek o rejestrację w systemie S-NET - .pdf; .doc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W dziale Przetargi znajdują się informacje o aktualnych przetargach ogłaszanych przez Spółdzielnię, informacja o możliwości wynajmu lokalu mieszkalnego i wykaz aktualnie wykonywanych robót i remontów na terenie Spółdzielni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać Protokół polustracyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać informację o zmianach dotyczących użytkowania wieczystego gruntów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


W zakładce Kariera znajduje się ogłoszenie o możliwości zatrudnienia w NSBM.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Do wynajęcia znajduje się ogłoszenie o wynajmie sali na imprezy rodzinne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tu można pobrać plan rzeczowy remontów na rok 2018

a tu korektę do planu remontów

oraz

zmianę planu rzeczowego remontów w ramach dodatkowych środków finansowych

wykaz robót remontowych wykonanych w trybie awaryjnym


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Statut znajduje się projekt statutu Spółdzielni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Biuletyny można pobrać kolejny biuletyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Kontakt znajdują się aktualne adresy e-mail

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce "O Nas" - Rada Nadzorcza - można pobrać

protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać informację jak segregować odpady.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZŁOŻENIA WNIOSKU DO URZĘDU M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW.

N.S.B.M."Przedwiośńie' działając na podstawie art 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015 r., poz 1651 j.t.), informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu m.st Warszawy, Wydz. Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany, 01-882 Warszawa ul.Żeromskiego29 oraz Urzędu m.st Warszawy ul. Słowackiego 6/8, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/n lokalizacjach:

Lokalizacja na mapce

Adres

Nazwa gatunku drzewa

Obwód pnia/ obwody pni drzewa (w cm)

1. mapka 1

ul.Gąbińska parking społeczny

Topola

270

2. mapka 1

ul.Gąbińska parking społeczny

Topola

175

3. mapka 1

ul.Gąbińska parking społeczny

Topola

187

4. mapka 2

ul.Ogólna parking społeczny ,,A”

Robinia akacjowa

185

5. mapka 2

ul.Ogólna parking społeczny ,,A”

Robinia akacjowa

187

6. mapka 2

ul.Ogólna parking społeczny ,,B”

Klon jesionolistny

240

7. mapka 3

ul.Kiełpińska 3

Klon srebrzysty

179

8. mapka 3

ul.Kiełpińska 4

Wierzba płacząca

106

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki są dostępne w siedzibie S. M. (pokój nr 2).

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 24.09.2018 r. na adres: NSBM,,Przedwiośnie” 01-702 Warszawa ul.Ogólna1 za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Uzasadnienie złożenia wniosku o wycinkę :

 

L.p.

Adres

Nazwa gatunku drzewa

Uzasadnienie:

1.

ul.Gąbińska parking społeczny

Topola

Wniosek Zarządu Komitetu Parkingu-liczne ubytki wgłębne-zły stan zdrowotny.

2.

ul.Gąbińska parking społeczny

Topola

Wniosek Zarządu Komitetu Parkingu–zagrożenie dla ludzi i pojazdów znajdujących się na terenie parkingu.

3.

ul.Gąbińska parking społeczny

Topola

Wniosek Zarządu Komitetu Parkingu–zagrożenie dla ludzi i pojazdów znajdujących się na terenie parkingu.

4.

ul.Ogólna parking społeczny ,,A”

Robinia akacjowa

Wniosek Zarządu Komitetu Parkingu–zły stan zdrowotny-zagrożenie dla ludzi i pojazdów znajdujących się na terenie parkingu.

5.

ul.Ogólna parking społeczny ,,A”

Robinia akacjowa

Wniosek Zarządu Komitetu Parkingu–zły stan zdrowotny-zagrożenie dla ludzi i pojazdów znajdujących się na terenie parkingu.

6.

ul.Ogólna parking społeczny ,,B”

Klon jesionolistny

Wniosek Zarządu Komitetu Parkingu–zły stan zdrowotny-zagrożenie dla ludzi i pojazdów znajdujących się na terenie parkingu.

7.

ul.Kiełpińska 3

Klon srebrzysty

Rozwidlenie U-kształtne na wys. 2 m.-grozi rozłamaniem. Dziuple: na wys. 2 m śr. 15 cm; na wys. 3 m po uciętej gałęzi murszejąca, bez odpływu śr. 20 cm; na wys. 5 m murszejąca bez odpływu śr. 15 cm.

W połowie martwy. Zachwiana statyka drzewa przy osłabionej wytrzymałości pnia, grozi wywrotem na teren zatoki postojowej.

8.

ul.Kiełpińska 4

Wierzba płacząca

Silnie pochylona, zachwiana statyka drzewa przy osłabionej wytrzymałości pnia, u podstawy korzenie odsłonięte na odl.3m od pnia, szczątkowa korona, zamiera,owocnikigrzybów na pniu, grozi wykrotem-Wniosek K.D. nr 4.

 

 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

ul.Gąbińska

parking społeczny

ul.Gąbińska

parking społeczny

ul.Gąbińska

parking społeczny

ul.Ogólna

parking społeczny ,,A”

Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8

ul.Ogólna

parking społeczny ,,A”

ul.Ogólna

parking społeczny ,,B”

ul.Kiełpińska 3 ul.Kiełpińska 4