Aktualności

Tu można pobrać zawiadowienie o Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2019 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zarząd NSBM ”Przedwiośnie” informuje, że od dnia 01.01.2017 r. jest udostępniony bezpłatny wgląd do konta czynszowego oraz do informacji o stanie liczników wody własnego lokalu za pośrednictwem Internetu

Tu można pobrać informację o systemie S-NET

Tu można pobrać wniosek o rejestrację w systemie S-NET - .pdf.doc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać ( w formacie pdf )

informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać ( w formacie pdf )

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W dziale Przetargi znajdują się informacje o aktualnych przetargach ogłaszanych przez Spółdzielnię oraz wykaz aktualnie wykonywanych robót i remontów na terenie Spółdzielni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać ( w formacie pdf )

Protokół polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej

z dn. 7 listopada 2017 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Kariera znajduje się ogłoszenie o możliwości zatrudnienia w NSBM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Do wynajęcia znajduje się ogłoszenie o wynajmie sali na imprezy rodzinne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Statut znajduje się projekt statutu Spółdzielni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce Kontakt znajdują się aktualne adresy e-mail

różnych działów Spółdzielni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W zakładce "O Nas" - Rada Nadzorcza - można pobrać

protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tu można pobrać informację jak segregować odpady

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -