Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej NSBM "Przedwiośnie"

   
Przewodnicząca R N Ewa Michna
  e.michna@przedwiosnie.com.pl
Z-ca przewodniczącej Anna Hess - Plewa
  a.hess.plewa@przedwiosnie.com.pl
Sekretarz Kamila Piątkowska
  k.piatkowska@przedwiosnie.com.pl
   
Komisja Finansowo - Gospodarcza
Katarzyna Drumlewska - Przewodnicząca
k.drumlewska@przedwiosnie.com.pl
Łukasz Rawa
l.rawa@przedwiosnie.com.pl
Danuta Smulko - Okupna
d.smulko.okupna@przedwiosnie.com.pl
Piotr Stępniewski
p.stepniewski@przedwiosnie.com.pl
 
Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni
Anna Hess - Plewa - Przewodnicząca
a.hess.plewa@przedwiosnie.com.pl
Grzegorz Bujak
g.bujak@przedwiosnie.com.pl
Janusz Gumkowski
j.gumkowski@przedwiosnie.com.pl
Marianna Gumułka
m.gumulka@przedwiosnie.com.pl
Kamila Piątkowska
k.piatkowska@przedwiosnie.com.pl
 
Komisja Organizacyjno - Samorządowa
Małgorzata Dąbrowska - Przewodnicząca
m.dabrowska@przedwiosnie.com.pl
Jadwiga Czarnecka
j.czarnecka@przedwiosnie.com.pl
Teresa Tomaszewska
t.tomaszewska@przedwiosnie.com.pl
Barbara Wasilewska - Kasprzak
b.wasilewska.kasprzak@przedwiosnie.com.pl
Katarzyna Wawrzeńczyk
k.wawrzenczyk@przedwiosnie.com.pl