Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej NSBM "Przedwiośnie"

     
  Przewodnicząca R N Małgorzata Dąbrowska
  Z-ca przewodniczącej Piotr Stępniewski
  Sekretarz Maciej Jędrzejek
     
  Komisja Finansowo-Gospodarcza Maciej Jędrzejek - Przewodniczący
   

Piotr Nikończuk
Marcin Opoński
Piotr Stępniewski

  Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni Adam Niziołek - Przewodniczący
    Marek Boniński
Hipolit Borkowski
Janusz Gumkowski
Marek Mincberger
  Komisja Organizacyjno-Samorządowa Marzena Samsel - Przewodnicząca
    Ryszard Puzio
Leszek Ślipski