Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej NSBM "Przedwiośnie"

   
Przewodnicząca R N - Ewa Michna
Z-ca przewodniczącej - Anna Hess - Plewa
Sekretarz - Kamila Szkiela
   
Komisja Finansowo - Gospodarcza
Katarzyna Drumlewska - Przewodnicząca
Łukasz Rawa  
Danuta Smulko - Okupna  
Piotr Stępniewski  
 
Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni
Anna Hess - Plewa - Przewodnicząca
Grzegorz Bujak  
Janusz Gumkowski  
Kamila Szkiela  
 
Komisja Organizacyjno - Samorządowa
Małgorzata Dąbrowska - Przewodnicząca
Jadwiga Czarnecka  
Marianna Gumułka  
Teresa Tomaszewska  
Barbara Wasilewska - Kasprzak
Katarzyna Wawrzeńczuk