Zarząd

Zarząd Spółdzielni:

P.o. Prezes Zarządu - mgr Marianna Gumułka

Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno - finansowych - mgr Marianna Surała

Przyjęcia interesantów: w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00 /po wcześniejszym zapisie/